ID ОП: 32808
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Магістр
Галузь: 08 Право
Спеціальність: 081 Право
Назва програми: Право
ГарантЛенгер Яна Іванівна
13.10.2020 Термін сплив
ID ОП: 33306
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Магістр
Галузь: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 017 Фізична культура і спорт
Назва програми: Фізична культура і спорт
ГарантБезверхня Галина Василівна
15.10.2020 Термін сплив
ID ОП: 33307
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Магістр
Галузь: 11 Математика та статистика
Спеціальність: 113 Прикладна математика
Назва програми: Прикладна математика
ГарантПастернак Ярослав Михайлович
15.10.2020 Термін сплив
ID ОП: 29306
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Магістр
Галузь: 17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва програми: Телекомунікації та радіотехніка
ГарантБаховський Петро Федорович
26.10.2020 Термін сплив
ID ОП: 33011
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа
Назва програми: Готельно-ресторанна справа
ГарантПолінкевич Оксана Миколаївна
12.01.2021 Термін сплив
ID ОП: 32811
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 125 Кібербезпека
Назва програми: Кібербезпека
ГарантБагнюк Наталія Володимирівна
14.01.2021 Термін сплив
ID ОП: 33080
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування
Назва програми: Архітектура та містобудування
ГарантАбрамюк Інна Георгіївна
18.01.2021 Термін сплив
ID ОП: 32847
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 182 Технології легкої промисловості
Назва програми: Технології легкої промисловості
ГарантНазарчук Людмила Володимирівна
08.02.2021 Термін сплив
ID ОП: 32851
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 27 Транспорт
Спеціальність: 275 Транспортні технології
Назва програми: Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
ГарантСтельмащук Валерій Віталійович
26.02.2021 Термін сплив
ID ОП: 32848
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 205 Лісове господарство
Назва програми: Лісове господарство
ГарантВолянський Віктор Олександрович
05.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32767
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Назва програми: Середня освіта (Фізична культура)
ГарантКовальчук Володимир Ярославович
09.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32846
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 18 Виробництво та технології
Спеціальність: 181 Харчові технології
Назва програми: Харчові технології
ГарантСай Володимир Анатолійович
23.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32971
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Назва програми: Товарознаство та торговельне підприємництво
ГарантТкачук Валентина Віталіївна
25.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32791
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Назва програми: Економіка підприємства
ГарантКамінська Ірина Миколаївна
25.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32849
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 20 Аграрні науки та продовольство
Спеціальність: 208 Агроінженерія
Назва програми: Агроінженерія
ГарантКірчук Руслан Васильович
26.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 37228
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Назва програми: Галузеве машинобудування
ГарантПуць Віталій Степанович
29.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 32809
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп`ютерні науки
Назва програми: Комп`ютерні науки
ГарантТулашвілі Юрій Йосипович
30.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 11929
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Назва програми: Комп’ютерна інженерія
ГарантЗдолбіцька Ніна Василівна
31.03.2021 Термін сплив
ID ОП: 33015
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 26 Цивільна безпека
Спеціальність: 263 Цивільна безпека
Назва програми: Цивільна безпека
ГарантФедорчук-Мороз Валентина Іванівна
01.04.2021 Термін сплив
ID ОП: 33081
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Бакалавр
Галузь: 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва програми: Будівництво та цивільна інженерія
ГарантАндрійчук Олександр Валентинович
02.04.2021 Термін сплив
ID ОП: 37212
Назва ЗВО: Луцький національний технічний університет
Рівень: Доктор філософії
Галузь: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 132 Матеріалознавство
Назва програми: Матеріалознавство
ГарантСавчук Петро Петрович
14.06.2021 Термін сплив