1 Акредитаційна справа 0166/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0166/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Мельничук Юлія Євгеніївна
Статус:
20.4. Рішення НА підписане (повторний розгляд ГЕР)
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
284202
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
014 Середня освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Середня освіта. Інформатика
ID ОП:
39752
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Сікора Ярослава Богданівна
Експерти
 1. Кобильник Тарас Петрович
 2. Кошева Дарина Андріївна
Наказ № 102-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.02.2024
Дата завершення виїзду 07.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 23.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Повернути справу до галузевої експертної ради для повторного розгляду
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
2 Акредитаційна справа 0166(ПГ2)/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0166(ПГ2)/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Мельничук Юлія Євгеніївна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
284202
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
014 Середня освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Середня освіта. Інформатика
ID ОП:
39752
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Сікора Ярослава Богданівна
Експерти
 1. Кобильник Тарас Петрович
 2. Кошева Дарина Андріївна
Наказ № 102-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.02.2024
Дата завершення виїзду 07.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 23.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
3 Акредитаційна справа 0159/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0159/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Шубала Ірина Володимирівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
70593
Створена: 19.01.2024
Спеціальність:
051 Економіка
Підрозділ:
кафедра економіки
ОП:
Управління персоналом та економіка праці
ID ОП:
35765
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Власенко Дмитро Олександрович
Експерти
 1. Волянська-Савчук Леся Вікторівна
 2. Шацька Мішель Сергіївна
Наказ № 96-Е від 19.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 06.02.2024
Дата завершення виїзду 08.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 26.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
4 Акредитаційна справа 0217/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0217/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Мельничук Микола Дмитрович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
13 Механічна інженерія
ID гаранта:
37020
Створена: 24.01.2024
Спеціальність:
132 Матеріалознавство
Підрозділ:
Кафедра матеріалознавства
ОП:
Матеріалознавство
ID ОП:
11226
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Власовець Віталій Михайлович
Експерти
 1. Коноводов Дмитро Володимирович
 2. Приймак Анна Борисівна
Наказ № 138-Е від 25.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 07.02.2024
Дата завершення виїзду 09.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
5 Акредитаційна справа 0164/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0164/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Савчук Надія Антонівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
370433
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
053 Психологія
Підрозділ:
Кафедра соціогуманітарних технологій
ОП:
Психологія
ID ОП:
39753
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Оверчук Вікторія Анатоліївна
Експерти
 1. Амурова Яна Володимирівна
 2. Климпуш Арсен Романович
Наказ № 101-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 07.02.2024
Дата завершення виїзду 09.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
6 Акредитаційна справа 0209/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0209/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Кулик Юлія Михайлівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
9936
Створена: 24.01.2024
Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
ОП:
Логістика
ID ОП:
39709
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Кузьменко Оксана Василівна
Експерти
 1. Гирич Сергій Володимирович
 2. Клименко Костянтин Віталійович
Наказ № 131-Е від 24.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 08.02.2024
Дата завершення виїзду 10.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
7 Акредитаційна справа 0186/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0186/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Костючко Сергій Миколайович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
12 Інформаційні технології
ID гаранта:
177464
Створена: 23.01.2024
Спеціальність:
125 Кібербезпека
Підрозділ:
Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки
ОП:
Кібербезпека
ID ОП:
32811
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Трофименко Олена Григорівна
Експерти
 1. Войтович Олеся Петрівна
 2. Купчик Наталія Степанівна
Наказ № 120-Е від 23.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 08.02.2024
Дата завершення виїзду 10.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
8 Акредитаційна справа 0290/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0290/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Корецька Наталія Іванівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
444232
Створена: 31.01.2024
Спеціальність:
073 Менеджмент
Підрозділ:
кафедра менеджменту факультету бізнесу та права
ОП:
Менеджмент
ID ОП:
32959
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Маковоз Оксана Сергіївна
Експерти
 1. Євтушенко Ольга Анатоліївна
 2. Данілочкіна Людмила Олександрівна
Наказ № 188-Е від 31.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 14.02.2024
Дата завершення виїзду 16.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 05.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень A Рівень A
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
9 Акредитаційна справа 0375/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0375/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Четвержук Тарас Іванович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
13 Механічна інженерія
ID гаранта:
307934
Створена: 06.02.2024
Спеціальність:
131 Прикладна механіка
Підрозділ:
Кафедра прикладної механіки та мехатроніки
ОП:
Прикладна механіка
ID ОП:
13271
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Куликовський Руслан Анатолійович
Експерти
 1. Степчин Ярослав Анатолійович
 2. Медвідь Юлія Василівна
Наказ № 235-Е від 07.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 20.02.2024
Дата завершення виїзду 22.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 11.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
10 Акредитаційна справа 0598/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0598/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Жураковська Ірина Володимирівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
67759
Створена: 22.02.2024
Спеціальність:
071 Облік і оподаткування
Підрозділ:
кафедра обліку і аудиту
ОП:
Облік і оподаткування
ID ОП:
9747
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Семанюк Віта Зеновіївна
Експерти
 1. Єршова Наталя Юріївна
 2. Березовська Ніна Ігорівна
Наказ № 368-Е від 22.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 06.03.2024
Дата завершення виїзду 08.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 26.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
11 Акредитаційна справа 0558/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0558/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Гулай Ольга Іванівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
163218
Створена: 20.02.2024
Спеціальність:
015 Професійна освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Професійна освіта (комп`ютерні технології)
ID ОП:
40355
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Карплюк Світлана Олександрівна
Експерти
 1. Горбатюк Лариса Василівна
 2. Замороз Марія Петрівна
Наказ № 347-Е від 20.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 06.03.2024
Дата завершення виїзду 08.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 26.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
12 Акредитаційна справа 0625/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0625/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Дзямулич Микола Іванович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
1822
Створена: 26.02.2024
Спеціальність:
051 Економіка
Підрозділ:
Кафедра економіки
ОП:
Економіка
ID ОП:
9200
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Гавадзин Наталія Олегівна
Експерти
 1. Чернушкіна Оксана Олександрівна
 2. Гладищук Яна Андріївна
Наказ № 393-Е від 26.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 13.03.2024
Дата завершення виїзду 15.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 02.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
13 Акредитаційна справа 0707/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0707/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Кислюк Дмитро Ярославович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
19 Архітектура та будівництво
ID гаранта:
164170
Створена: 04.03.2024
Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділ:
Кафедра будівництва та цивільної інженерії
ОП:
Будівництво та цивільна інженерія
ID ОП:
11390
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Нагорна Олена Костянтинівна
Експерти
 1. Ільченко Володимир Васильович
 2. Баранецька Олена Сергіївна
Наказ № 453-Е від 04.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 19.03.2024
Дата завершення виїзду 21.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 08.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
14 Акредитаційна справа 0724/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0724/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Ліщина Валерій Олександрович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
12 Інформаційні технології
ID гаранта:
68207
Створена: 05.03.2024
Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки
Підрозділ:
Кафедра комп’ютерних наук
ОП:
Комп'ютерні науки
ID ОП:
29040
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Парфененко Юлія Вікторівна
Експерти
 1. Крицький Дмитро Миколайович
 2. Макоєдова Валентина Олександрівна
Наказ № 465-Е від 07.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 26.03.2024
Дата завершення виїзду 28.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 15.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
15 Акредитаційна справа 0861/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0861/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Федонюк Микола Ананійович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
10 Природничі науки
ID гаранта:
97165
Створена: 18.03.2024
Спеціальність:
101 Екологія
Підрозділ:
кафедра екології
ОП:
Екологія
ID ОП:
11121
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Федорчук Іван Вікторович
Експерти
 1. Шестопалов Олексій Валерійович
 2. Чупа Володимир Михайлович
Наказ № 546-Е від 18.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 02.04.2024
Дата завершення виїзду 04.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 22.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень A Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень A Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
16 Акредитаційна справа 1055/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
1055/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Кощій Оксана Вікторівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
54492
Створена: 01.04.2024
Спеціальність:
073 Менеджмент
Підрозділ:
кафедра менеджменту факультету бізнесу та права
ОП:
Менеджмент
ID ОП:
11387
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Кустріч Лілія Олександрівна
Експерти
 1. Кримчак Людмила Анатоліївна
 2. Коваль Світлана Олегівна
Наказ № 647-Е від 02.04.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 17.04.2024
Дата завершення виїзду 19.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 07.05.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
17 Акредитаційна справа 1071/АС-24 | Доктор філософії | 2024
Акредитаційна справа:
1071/АС-24
Рівень вищої освіти:
Доктор філософії
Гарант:
Кузьмак Олена Миколаївна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
307422
Створена: 02.04.2024
Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Підрозділ:
кафедра фінансів, банківської справи та страхування
ОП:
Фінанси, банківська справа та страхування
ID ОП:
40954
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Рисін Віталій Васильович
Експерти
 1. Виговська Наталія Георгіївна
 2. Чернега Вероніка Володимирівна
Наказ № 678-Е від 12.04.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 18.04.2024
Дата завершення виїзду 20.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 07.05.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження Рівень B Рівень B
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР