1 Акредитаційна справа 1833/АС-24 | Магістр | 1970
Акредитаційна справа:
1833/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Полінкевич Оксана Миколаївна
Статус:
4.1 Заява зареєстрована. Справа на опрацюванні секретаріату
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
374752
Створена: 01.01.1970
Спеціальність:
076 Підприємництво та торгівля
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
ОП:
Підприємництво та бізнес-адміністрування
ID ОП:
58851
Склад експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду
Дата завершення виїзду
Кінцевий строк подання звіту
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Критерій 6. Людські ресурси
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Критерій 9. Прозорість та публічність
Критерій 10. Навчання через дослідження