1 Акредитаційна справа 1820(ПГ2)/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
1820(ПГ2)/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Мазепа Василь Григорович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
20 Аграрні науки та продовольство
ID гаранта:
399591
Створена: 06.09.2023
Спеціальність:
205 Лісове господарство
Підрозділ:
кафедра лісового господарства
ОП:
Лісове господарство
ID ОП:
55371
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Пузріна Наталія Василівна
Експерти
  1. Делеган Іван Іванович
  2. Новік Богдан Юрійович
Наказ № 883-Е від 08.09.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 27.09.2023
Дата завершення виїзду 29.09.2023
Кінцевий строк подання звіту 17.10.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень E Рівень E
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
2 Акредитаційна справа 1820/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
1820/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Мазепа Василь Григорович
Статус:
20.4. Рішення НА підписане (повторний розгляд ГЕР)
Галузь знань:
20 Аграрні науки та продовольство
ID гаранта:
399591
Створена: 06.09.2023
Спеціальність:
205 Лісове господарство
Підрозділ:
кафедра лісового господарства
ОП:
Лісове господарство
ID ОП:
55371
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Пузріна Наталія Василівна
Експерти
  1. Делеган Іван Іванович
  2. Новік Богдан Юрійович
Наказ № 883-Е від 08.09.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 27.09.2023
Дата завершення виїзду 29.09.2023
Кінцевий строк подання звіту 17.10.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень E Рівень E
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Повернути справу до галузевої експертної ради для повторного розгляду
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"