1 Акредитаційна справа 1821/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
1821/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Решетило Олександр Миколайович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
15 Автоматизація та приладобудування
ID гаранта:
50856
Створена: 06.09.2023
Спеціальність:
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Підрозділ:
Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
ОП:
Системи керування та діагностування технологічного устаткування
ID ОП:
52816
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Філіппова Марина В`ячеславівна
Експерти
  1. Хмелевський Сергій Іванович
  2. Заїка Олена Володимирівна
Наказ № 881-Е від 08.09.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 26.09.2023
Дата завершення виїзду 28.09.2023
Кінцевий строк подання звіту 16.10.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР