1 Акредитаційна справа 0958/АС-23 | Доктор філософії | 2023
Акредитаційна справа:
0958/АС-23
Рівень вищої освіти:
Доктор філософії
Гарант:
Вавдіюк Наталія Степанівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
49346
Створена: 31.03.2023
Спеціальність:
073 Менеджмент
Підрозділ:
кафедра менеджменту факультету бізнесу та права
ОП:
Менеджмент
ID ОП:
52745
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Іванова Марина Іллівна
Експерти
  1. Кінаш Ірина Петрівна
  2. Лесюк Владислав Станіславович
Наказ № 685-Е від 31.03.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 17.04.2023
Дата завершення виїзду 19.04.2023
Кінцевий строк подання звіту 05.05.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження Рівень B Рівень B
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР