1 Акредитаційна справа 1036/АС-22 | Магістр | 2022
Акредитаційна справа:
1036/АС-22
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Малиновський Валентин Ярославович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
23 Соціальна робота
ID гаранта:
369179
Створена: 28.09.2022
Спеціальність:
232 Соціальне забезпечення
Підрозділ:
Кафедра соціогуманітарних технологій
ОП:
Управління в системі соціального забезпечення
ID ОП:
51253
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Грабовенко Наталія Валеріївна
Експерти
  1. Полякова Світлана Володимирівна
  2. Поліщук Олена Романівна
Наказ № 454-Е від 29.09.2022 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 11.10.2022
Дата завершення виїзду 13.10.2022
Кінцевий строк подання звіту 31.10.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень E
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень E Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
2 Акредитаційна справа 1860/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
1860/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Малиновський Валентин Ярославович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
23 Соціальна робота
ID гаранта:
369179
Створена: 08.09.2023
Спеціальність:
232 Соціальне забезпечення
Підрозділ:
Кафедра соціогуманітарних технологій
ОП:
Управління в системі соціального забезпечення
ID ОП:
51253
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Полякова Світлана Володимирівна
Експерти
  1. Безтелесна Людмила Іванівна
  2. Клименко Леся Валентинівна
Наказ № 899-Е від 08.09.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 27.09.2023
Дата завершення виїзду 29.09.2023
Кінцевий строк подання звіту 17.10.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР