1 Акредитаційна справа 0925/АС-22 | Магістр | 2022
Акредитаційна справа:
0925/АС-22
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Ткачук Оксана Леонідівна
Статус:
99.4. Акредитаційна справа заархівована
Галузь знань:
18 Виробництво та технології
ID гаранта:
55069
Створена: 19.09.2022
Спеціальність:
182 Технології легкої промисловості
Підрозділ:
Кафедра технологій легкої промисловості
ОП:
Технології та дизайн у модній індустрії
ID ОП:
51249
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Защепкіна Наталія Миколаївна
Експерти
  1. Сакалова Галина Володимирівна
  2. Походенко Катерина Романівна
Наказ № 376-Е від 20.09.2022 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.10.2022
Дата завершення виїзду 07.10.2022
Кінцевий строк подання звіту 25.10.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР