1 Акредитаційна справа 1049/АС-22 | Магістр | 2022
Акредитаційна справа:
1049/АС-22
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Вахович Ірина Михайлівна
Статус:
99.4. Акредитаційна справа заархівована
Галузь знань:
28 Публічне управління та адміністрування
ID гаранта:
3486
Створена: 29.09.2022
Спеціальність:
281 Публічне управління та адміністрування
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
ОП:
Публічне управління та адміністрування
ID ОП:
50969
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Слюсаренко Олена Миколаївна
Експерти
  1. Ніколіна Ірина Іванівна
  2. Васильєва Анна Іванівна
Наказ № 456-Е від 29.09.2022 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 12.10.2022
Дата завершення виїзду 14.10.2022
Кінцевий строк подання звіту 01.11.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР