1 Акредитаційна справа 2086/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
2086/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Сидорук Світлана Володимирівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
24 Сфера обслуговування
ID гаранта:
356254
Створена: 26.09.2023
Спеціальність:
241 Готельно-ресторанна справа
Підрозділ:
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
ОП:
Готельно-ресторанна справа
ID ОП:
50955
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Погребняк Андрій Володимирович
Експерти
  1. Красномовець Вікторія Анатоліївна
  2. Торган Володимир Володимирович
Наказ № 1070-Е від 27.09.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 11.10.2023
Дата завершення виїзду 13.10.2023
Кінцевий строк подання звіту 31.10.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень E Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень E Рівень E
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень E Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"