1 Акредитаційна справа 1775/АС-23 | Магістр | 1970
Акредитаційна справа:
1775/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Дударєв Ігор Миколайович
Статус:
4.1 Заява зареєстрована. Справа на опрацюванні секретаріату
Галузь знань:
18 Виробництво та технології
ID гаранта:
30893
Створена: 01.01.1970
Спеціальність:
181 Харчові технології
Підрозділ:
кафедра технологій і обладнання переробних виробництв
ОП:
Харчові технології та ресторанне господарство
ID ОП:
49711
Склад експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду
Дата завершення виїзду
Кінцевий строк подання звіту
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Критерій 6. Людські ресурси
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Критерій 9. Прозорість та публічність
Критерій 10. Навчання через дослідження
2 Акредитаційна справа 1971(ПГ2)/АС-21 | Магістр | 2021
Акредитаційна справа:
1971(ПГ2)/АС-21
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Дударєв Ігор Миколайович
Статус:
22.1. Справа готова до архівації
Галузь знань:
18 Виробництво та технології
ID гаранта:
30893
Створена: 11.11.2021
Спеціальність:
181 Харчові технології
Підрозділ:
кафедра технологій і обладнання переробних виробництв
ОП:
Харчові технології та ресторанне господарство
ID ОП:
49711
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Серік Максим Леонідович
Експерти
  1. Пасічний Василь Миколайович
  2. Нападовська Марина Сергіївна
Наказ № 2142-Е від 20.12.2021 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 17.01.2022
Дата завершення виїзду 19.01.2022
Кінцевий строк подання звіту 04.02.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень E Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень E
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
3 Акредитаційна справа 1971/АС-21 | Магістр | 2021
Акредитаційна справа:
1971/АС-21
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Дударєв Ігор Миколайович
Статус:
22.1. Справа готова до архівації
Галузь знань:
18 Виробництво та технології
ID гаранта:
30893
Створена: 11.11.2021
Спеціальність:
181 Харчові технології
Підрозділ:
кафедра технологій і обладнання переробних виробництв
ОП:
Харчові технології та ресторанне господарство
ID ОП:
49711
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Серік Максим Леонідович
Експерти
  1. Пасічний Василь Миколайович
  2. Нападовська Марина Сергіївна
Наказ № 2142-Е від 20.12.2021 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 17.01.2022
Дата завершення виїзду 19.01.2022
Кінцевий строк подання звіту 04.02.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень E Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень E Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень E
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Повернути справу до галузевої експертної ради для повторного розгляду
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"