1 Акредитаційна справа 1071/АС-24 | Доктор філософії | 2024
Акредитаційна справа:
1071/АС-24
Рівень вищої освіти:
Доктор філософії
Гарант:
Кузьмак Олена Миколаївна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
307422
Створена: 02.04.2024
Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Підрозділ:
кафедра фінансів, банківської справи та страхування
ОП:
Фінанси, банківська справа та страхування
ID ОП:
40954
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Рисін Віталій Васильович
Експерти
  1. Виговська Наталія Георгіївна
  2. Чернега Вероніка Володимирівна
Наказ № 678-Е від 12.04.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 18.04.2024
Дата завершення виїзду 20.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 07.05.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження Рівень B Рівень B
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР