1 Акредитаційна справа 2089/АС-21 | Магістр | 2021
Акредитаційна справа:
2089/АС-21
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Ковальська Любов Леонідівна
Статус:
22.1. Справа готова до архівації
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
61153
Створена: 22.11.2021
Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики, факультет бізнесу та права
ОП:
Логістика
ID ОП:
40363
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Левченко Олександр Миколайович
Експерти
  1. Мазур Ірина Іванівна
  2. Михайлова Кристина Валеріївна
Наказ № 2186-Е від 20.12.2021 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 19.01.2022
Дата завершення виїзду 21.01.2022
Кінцевий строк подання звіту 08.02.2022
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень E
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Акредитувати освітню програму умовно (відкладено)
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
2 Акредитаційна справа 0162/АС-23 | Магістр | 2023
Акредитаційна справа:
0162/АС-23
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Ковальська Любов Леонідівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
61153
Створена: 30.01.2023
Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
ОП:
Логістика
ID ОП:
40363
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Рєпіна Інна Миколаївна
Експерти
  1. Божанова Вікторія Юріївна
  2. Воронюк Євгенія Валеріївна
Наказ № 138-Е від 31.01.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 14.02.2023
Дата завершення виїзду 16.02.2023
Кінцевий строк подання звіту 06.03.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень A Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР