1 Акредитаційна справа 0558/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0558/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Гулай Ольга Іванівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
163218
Створена: 20.02.2024
Спеціальність:
015 Професійна освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Професійна освіта (комп`ютерні технології)
ID ОП:
40355
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Карплюк Світлана Олександрівна
Експерти
  1. Горбатюк Лариса Василівна
  2. Замороз Марія Петрівна
Наказ № 347-Е від 20.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 06.03.2024
Дата завершення виїзду 08.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 26.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР