1 Акредитаційна справа 0164/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0164/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Савчук Надія Антонівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
370433
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
053 Психологія
Підрозділ:
Кафедра соціогуманітарних технологій
ОП:
Психологія
ID ОП:
39753
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Оверчук Вікторія Анатоліївна
Експерти
  1. Амурова Яна Володимирівна
  2. Климпуш Арсен Романович
Наказ № 101-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 07.02.2024
Дата завершення виїзду 09.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР