1 Акредитаційна справа 0166/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0166/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Мельничук Юлія Євгеніївна
Статус:
20.4. Рішення НА підписане (повторний розгляд ГЕР)
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
284202
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
014 Середня освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Середня освіта. Інформатика
ID ОП:
39752
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Сікора Ярослава Богданівна
Експерти
  1. Кобильник Тарас Петрович
  2. Кошева Дарина Андріївна
Наказ № 102-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.02.2024
Дата завершення виїзду 07.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 23.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень E
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР
Рішення НА Повернути справу до галузевої експертної ради для повторного розгляду
Переглянути "РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи"
2 Акредитаційна справа 0166(ПГ2)/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0166(ПГ2)/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Мельничук Юлія Євгеніївна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
ID гаранта:
284202
Створена: 22.01.2024
Спеціальність:
014 Середня освіта
Підрозділ:
кафедра цифрових освітніх технологій
ОП:
Середня освіта. Інформатика
ID ОП:
39752
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Сікора Ярослава Богданівна
Експерти
  1. Кобильник Тарас Петрович
  2. Кошева Дарина Андріївна
Наказ № 102-Е від 22.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.02.2024
Дата завершення виїзду 07.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 23.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР