1 Акредитаційна справа 0209/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0209/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Кулик Юлія Михайлівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
9936
Створена: 24.01.2024
Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділ:
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики
ОП:
Логістика
ID ОП:
39709
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Кузьменко Оксана Василівна
Експерти
  1. Гирич Сергій Володимирович
  2. Клименко Костянтин Віталійович
Наказ № 131-Е від 24.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 08.02.2024
Дата завершення виїзду 10.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР