1 Акредитаційна справа 0299/АС-23 | Доктор філософії | 2023
Акредитаційна справа:
0299/АС-23
Рівень вищої освіти:
Доктор філософії
Гарант:
Шубалий Олександр Михайлович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
113035
Створена: 08.02.2023
Спеціальність:
051 Економіка
Підрозділ:
кафедра економіки
ОП:
Економіка
ID ОП:
37225
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Лук`янова Валентина Вячеславівна
Експерти
  1. Слободянюк Ольга Василівна
  2. Чупрін Євген Сергійович
Наказ № 233-Е від 09.02.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 22.02.2023
Дата завершення виїзду 24.02.2023
Кінцевий строк подання звіту 14.03.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень A Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження Рівень A Рівень A
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР