1 Акредитаційна справа 0159/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0159/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Шубала Ірина Володимирівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
05 Соціальні та поведінкові науки
ID гаранта:
70593
Створена: 19.01.2024
Спеціальність:
051 Економіка
Підрозділ:
кафедра економіки
ОП:
Управління персоналом та економіка праці
ID ОП:
35765
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Власенко Дмитро Олександрович
Експерти
  1. Волянська-Савчук Леся Вікторівна
  2. Шацька Мішель Сергіївна
Наказ № 96-Е від 19.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 06.02.2024
Дата завершення виїзду 08.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 26.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР