1 Акредитаційна справа 0109/АС-23 | Бакалавр | 2023
Акредитаційна справа:
0109/АС-23
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Дзюбинський Андрій Володимирович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
3451
Створена: 25.01.2023
Спеціальність:
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Підрозділ:
Кафедра товарознавства та еспертизи в митній справі
ОП:
Митна справа та торгівля
ID ОП:
33038
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Трегубов Олександр Сергійович
Експерти
  1. Харченко Тетяна Борисівна
  2. Іванов Валентин Вячеславович
Наказ № 98-Е від 27.01.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 09.02.2023
Дата завершення виїзду 11.02.2023
Кінцевий строк подання звіту 28.02.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР