1 Акредитаційна справа 0290/АС-24 | Бакалавр | 2024
Акредитаційна справа:
0290/АС-24
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Корецька Наталія Іванівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
444232
Створена: 31.01.2024
Спеціальність:
073 Менеджмент
Підрозділ:
кафедра менеджменту факультету бізнесу та права
ОП:
Менеджмент
ID ОП:
32959
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Маковоз Оксана Сергіївна
Експерти
  1. Євтушенко Ольга Анатоліївна
  2. Данілочкіна Людмила Олександрівна
Наказ № 188-Е від 31.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 14.02.2024
Дата завершення виїзду 16.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 05.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень A Рівень A
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР