1 Акредитаційна справа 0795/АС-22 | Бакалавр | 1970
Акредитаційна справа:
0795/АС-22
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Чудовець Віталій Васильович
Статус:
4.1 Заява зареєстрована. Справа на опрацюванні секретаріату
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
94774
Створена: 01.01.1970
Спеціальність:
071 Облік і оподаткування
Підрозділ:
кафедра обліку і аудиту
ОП:
Облік і оподаткування
ID ОП:
32954
Склад експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду
Дата завершення виїзду
Кінцевий строк подання звіту
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Критерій 6. Людські ресурси
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Критерій 9. Прозорість та публічність
Критерій 10. Навчання через дослідження
2 Акредитаційна справа 0562/АС-23 | Бакалавр | 2023
Акредитаційна справа:
0562/АС-23
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Чудовець Віталій Васильович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
94774
Створена: 01.03.2023
Спеціальність:
071 Облік і оподаткування
Підрозділ:
кафедра обліку і аудиту
ОП:
Облік і оподаткування
ID ОП:
32954
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Мельник Людмила Юріївна
Експерти
  1. Воськало Володимир Іванович
  2. Бурлака Ольга Євгеніївна
Наказ № 436-Е від 02.03.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 16.03.2023
Дата завершення виїзду 18.03.2023
Кінцевий строк подання звіту 04.04.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР