1 Акредитаційна справа 0160/АС-23 | Бакалавр | 2023
Акредитаційна справа:
0160/АС-23
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Федонюк Віталіна Володимирівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
10 Природничі науки
ID гаранта:
89024
Створена: 30.01.2023
Спеціальність:
101 Екологія
Підрозділ:
кафедра екології
ОП:
Екологія
ID ОП:
32852
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Панкова Оксана Володимирівна
Експерти
  1. Корбут Марія Броніславівна
  2. Бондаренко Анастасія Олександрівна
Наказ № 142-Е від 31.01.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 14.02.2023
Дата завершення виїзду 16.02.2023
Кінцевий строк подання звіту 06.03.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР