1 Акредитаційна справа 0757/АС-23 | Бакалавр | 2023
Акредитаційна справа:
0757/АС-23
Рівень вищої освіти:
Бакалавр
Гарант:
Євсюк Микола Миколайович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
17 Електроніка та телекомунікації
ID гаранта:
1823
Створена: 17.03.2023
Спеціальність:
172 Телекомунікації та радіотехніка
Підрозділ:
Кафедра електроніки та телекомунікацій
ОП:
Телекомунікації та радіотехніка
ID ОП:
32820
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Бойко Юлій Миколайович
Експерти
  1. Трубчанінова Карина Артурівна
  2. Войтюк Ілля Олексійович
Наказ № 577-Е від 21.03.2023 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 05.04.2023
Дата завершення виїзду 07.04.2023
Кінцевий строк подання звіту 25.04.2023
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР