1 Акредитаційна справа 0724/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0724/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Ліщина Валерій Олександрович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
12 Інформаційні технології
ID гаранта:
68207
Створена: 05.03.2024
Спеціальність:
122 Комп'ютерні науки
Підрозділ:
Кафедра комп’ютерних наук
ОП:
Комп'ютерні науки
ID ОП:
29040
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Парфененко Юлія Вікторівна
Експерти
  1. Крицький Дмитро Миколайович
  2. Макоєдова Валентина Олександрівна
Наказ № 465-Е від 07.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 26.03.2024
Дата завершення виїзду 28.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 15.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР