1 Акредитаційна справа 1025/АС-22 | Магістр | 2022
Акредитаційна справа:
1025/АС-22
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Рудинець Микола Віталійович
Статус:
4.1 Заява зареєстрована. Справа на опрацюванні секретаріату
Галузь знань:
26 Цивільна безпека
ID гаранта:
39510
Створена: 28.09.2022
Спеціальність:
263 Цивільна безпека
Підрозділ:
кафедра цивільної безпеки
ОП:
Цивільна безпека
ID ОП:
15092
Склад експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду
Дата завершення виїзду
Кінцевий строк подання звіту
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Критерій 6. Людські ресурси
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Критерій 9. Прозорість та публічність
Критерій 10. Навчання через дослідження