1 Акредитаційна справа 0375/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0375/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Четвержук Тарас Іванович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
13 Механічна інженерія
ID гаранта:
307934
Створена: 06.02.2024
Спеціальність:
131 Прикладна механіка
Підрозділ:
Кафедра прикладної механіки та мехатроніки
ОП:
Прикладна механіка
ID ОП:
13271
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Куликовський Руслан Анатолійович
Експерти
  1. Степчин Ярослав Анатолійович
  2. Медвідь Юлія Василівна
Наказ № 235-Е від 07.02.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 20.02.2024
Дата завершення виїзду 22.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 11.03.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР