1 Акредитаційна справа 0707/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0707/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Кислюк Дмитро Ярославович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
19 Архітектура та будівництво
ID гаранта:
164170
Створена: 04.03.2024
Спеціальність:
192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділ:
Кафедра будівництва та цивільної інженерії
ОП:
Будівництво та цивільна інженерія
ID ОП:
11390
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Нагорна Олена Костянтинівна
Експерти
  1. Ільченко Володимир Васильович
  2. Баранецька Олена Сергіївна
Наказ № 453-Е від 04.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 19.03.2024
Дата завершення виїзду 21.03.2024
Кінцевий строк подання звіту 08.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР