1 Акредитаційна справа 1055/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
1055/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Кощій Оксана Вікторівна
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
ID гаранта:
54492
Створена: 01.04.2024
Спеціальність:
073 Менеджмент
Підрозділ:
кафедра менеджменту факультету бізнесу та права
ОП:
Менеджмент
ID ОП:
11387
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Кустріч Лілія Олександрівна
Експерти
  1. Кримчак Людмила Анатоліївна
  2. Коваль Світлана Олегівна
Наказ № 647-Е від 02.04.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 17.04.2024
Дата завершення виїзду 19.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 07.05.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР