1 Акредитаційна справа 0217/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0217/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Мельничук Микола Дмитрович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
13 Механічна інженерія
ID гаранта:
37020
Створена: 24.01.2024
Спеціальність:
132 Матеріалознавство
Підрозділ:
Кафедра матеріалознавства
ОП:
Матеріалознавство
ID ОП:
11226
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Власовець Віталій Михайлович
Експерти
  1. Коноводов Дмитро Володимирович
  2. Приймак Анна Борисівна
Наказ № 138-Е від 25.01.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 07.02.2024
Дата завершення виїзду 09.02.2024
Кінцевий строк подання звіту 27.02.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР