1 Акредитаційна справа 0861/АС-24 | Магістр | 2024
Акредитаційна справа:
0861/АС-24
Рівень вищої освіти:
Магістр
Гарант:
Федонюк Микола Ананійович
Статус:
20.1. Рішення НА підписане
Галузь знань:
10 Природничі науки
ID гаранта:
97165
Створена: 18.03.2024
Спеціальність:
101 Екологія
Підрозділ:
кафедра екології
ОП:
Екологія
ID ОП:
11121
Склад експертної групи
Керівник експертної групи Федорчук Іван Вікторович
Експерти
  1. Шестопалов Олексій Валерійович
  2. Чупа Володимир Михайлович
Наказ № 546-Е від 18.03.2024 року про призначення експертної групи
ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Початок виїзду 02.04.2024
Дата завершення виїзду 04.04.2024
Кінцевий строк подання звіту 22.04.2024
Переглянути "Програма візиту експертної групи"
Підсумки
Експертна група ГЕР
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми Рівень A Рівень B
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання Рівень B Рівень B
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою Рівень B Рівень B
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність Рівень B Рівень B
Критерій 6. Людські ресурси Рівень B Рівень B
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси Рівень A Рівень B
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Рівень B Рівень B
Критерій 9. Прозорість та публічність Рівень B Рівень B
Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується
Переглянути звіт ЕГ Переглянути експертний висновок ГЕР